Woningmarktcijfers NVM

Afgelopen jaar nam het aantal transacties op de woningmarkt toe met 15% en stegen de prijzen met gemiddeld 7,4%. Tegelijkertijd verminderde het aanbod met 24%. Dit blijkt het kwartaaloverzicht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars NVM over het derde kwartaal van 2016.

De regionale verschillen zijn groot. In Amsterdam stegen de prijzen met 22% terwijl in Zuid-Oost Groningen de woningprijs een daling van -1,6% tonen. De kloof gaapt niet alleen tussen “stad” en “platteland” en tussen huur en koop, maar het afnemende aanbod aan te koop staande woningen zorgt ook voor een tweespalt tussen verkopers en kopers. Die eerste groep komt relatief makkelijk van zijn woning af, terwijl de woningmarkt voor steeds meer kopers – met name starters – moeilijk toegankelijk wordt, vooral in de oververhitte regio’s.

Nieuwbouw

Ook in de nieuwbouw duurt de opgaande lijn in het aantal transacties voort. In het derde kwartaal van 2016 zijn circa 7.100 nieuwbouwwoningen verkocht, ruim 13% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Wel is er sprake van een daling van 5% ten opzichte van vorig kwartaal. Op jaarbasis worden inmiddels ruim 28.000 nieuwbouwwoningen door NVM-makelaars verkocht (totale markt circa 37.500).

De prijzen van verkochte nieuwbouwwoningen stijgen in hoog tempo. Ten opzichte van vorig jaar zijn nieuwbouwwoningen bijna 15% duurder geworden. Er zijn twee oorzaken voor deze prijsstijging: krapte op de woningmarkt in relatie tot een tekort aan nieuwbouwwoningen, en de focus op doorstroming, die zorgt voor verkoop van grotere en duurdere woningen.

Vrije sector huur

De huurprijs per m² voor een vrije sector huurwoning (excl. servicekosten) is ten opzichte van vorig jaar met 5,9% gestegen. De stijging van de huurprijzen in Nederland zet zich daarmee versneld door. De prijs van de gemiddeld verhuurde woning komt nu uit op € 9,95 per m².

De totale huurprijs steeg met 0,7% naar € 978,-, wat erop duidt dat er vooral meer kleinere woningen worden verhuurd. Deze gemiddelde huurprijsniveaus verhullen echter de regionale differentiatie én de grote verschillen tussen de diverse segmenten van de huurmarkt.

Zo zijn er grote verschillen in huurprijsniveaus vast stellen tussen de verhuurde woningtypen. De huurprijs per m² van de toch al duurdere appartementstypen steeg in een jaar tijd met 5,9% naar € 11,15, terwijl voor woonhuizen de gemiddelde prijsstijging beperkt bleef tot 1,8% op jaarbasis (naar € 8,26).

Regionaal grote verschillen in huurprijsniveaus

Ook regionaal zijn er grote verschillen in de gerealiseerde huurprijzen. De Randstadprovincies en daarbinnen de Noordvleugel laten de grootste krapte op de huurmarkt zien. De provincie Noord-Holland, stevig beïnvloed door de gemeente Amsterdam, spant de kroon met een huurprijs per m² van € 13,70. Niet alleen is dit veruit de hoogste huurprijs van alle provincies, de stijging ten opzichte van een jaar eerder is bijna 13%. De oververhitting van de woningmarkt in Amsterdam laat zich dus ook gelden op de (vrije) huurmarkt.

Ook in de provincie Utrecht liggen de huurprijzen met € 9,76 per m² ruim boven de huurprijzen in de overige provincies. Opvallend is de provincie Zuid-Holland, waar de prijzen in vergelijking met vorig jaar bijna 4% gedaald zijn, naar een niveau van € 9,88 per m².

In de meer landelijke provincies als Friesland, Drenthe, Limburg en Zeeland liggen de huurprijzen tussen de 8 en 9 euro per vierkante meter. Voor een gemiddelde huurwoning liggen de huurprijzen hier honderden euro’s lager dan in de Randstad.

Vastgoed Management Nederland en NVM vertegenwoordigen 48% van de Nederlandse vrije-sector huurmarkt. Zij hebben gezamenlijk een informatief animatiefilmpje gemaakt over deze ontwikkelingen.

NVM-2016Q3-Huizenprijzen

2017-10-02T12:01:52+00:00